Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Katedrála sv. Mikuláše má pro historické České Budějovice nedozírnou hodnotu. Po založení nové diecéze se sídlem v Českých Budějovicích byl tento kostel povýšen na katedrální. Stal se tak prvním a hlavním kostelem v celé diecézi.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete některé z Budějovických parkovišť nebo hromadné dopravy.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina.

Doplňující informace

Vznik Chrámu sv. Mikuláše se datuje již do 13. století, kdy byl založen jako farní kostel pro královské město. V letech 1518-1535 byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky, k další přestavbě došlo po zřícení objektu v r. 1551. Roku 1641 téměř celý objekt podlehl silnému požáru, a tak jej čekala další přestavba, tentokrát v barokním slohu. Stavbou do již barokní podoby byli pověřeni italští stavitelé J. Cipriani a F. Canevalle. Chrám byl dokončen r. 1649, ale v následujících letech 1686-88 ještě italský stavitel G. A. de Maggi provedl přestavbu chrámového průčelí do nynější podoby a štukovou výzdobou jej obohatil S. Careghetti.

Dalšími úpravami a opravami si katedrála prošla i v dalších letech: 1857-58, 1912-13, 1969-70. Vnitřní trojlodí rozdělují 3 páry masivních hranolových pilířů a je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi. Bohatý štukový dekor je dílem T. Zeisla. Hlavnímu oltáři z r. 1791 od Z. Huebera dominuje velkorozměrný obraz sv. Mikuláše z r. 1648 od D. Bachmanna.

Víte, že...

…se v bezprostředním okolí kostela nacházel hřbitov, jenž byl funkční od založení města až do r. 1784, kdy byl zrušen? Určen byl především pro zdejší měšťanské rodiny. Archeologický výzkum z r. 2001 odhalil celkem zajímavou výbavu těchto hrobů - nalezeny byly šperky, medailonky či křížky.