Expozice Vodstvo Novohradských hor a Petříkov

Expozice Vodstvo Novohradských hor a Petříkov

Expozice je zaměřená na vodstvo povodí Novohradský hor s důrazem na řeku Stropnici a život kolem ní.

Petříkov je malá obec ležící severovýchodně od Nových Hradů. Obcí prochází důležitá železniční trať z Českých Budějovic do Českých Velenic, díky které je obec velmi dobře dostupná. Další důležitou linií, která obec protíná je říčka Stropnice.  Ve správním území obce se nachází přírodní rezervace Červené blato, kterým vede okružní naučná stezka. Díky Stropnici, Červenému blatu, řadě rybníků, tůní a mokřadů je obec velmi úzce svázána s vodou, což zcela logicky dalo vznik expozice zaměřené na vodstvo povodí Novohradský hor s důrazem na řeku Stropnici a život kolem ní a na významné historické fenomény, které se váží k oblasti Petříkova. Expozice je umístěna u místní základní školy a je přístupná po domluvě s ředitelem školy.