Přidat do programu

Dominikánský klášter

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie patří k nejstarším a nejcennějším památkám Českých Budějovic a najdete jej na Piaristickém náměstí. Byl založen současně s městem r. 1265 a budován po dobu několika desetiletí. Tvořil součást budované hradební linie.

V interiéru kostela se jsou dochovány zbytky vzácné malířské výzdoby ze 14. a 15. století (např. desetimetrová postava sv. Kryštofa, sv. Dorota, Zvěstování Panny Marie a sv. Jiří). Vzácné nástěnné malby se nacházejí i v křížové chodbě. Na jihu ke kostelu Obětování Panny Marie je připojena klášterní budova s gotickým ambitem a rajskou zahradou. Při klášteře si můžete prohlédnout i tzv. Bílou věž, která pochází z období pozdní gotiky a má barokní báň, či pět barokních soch v zahradě kláštera, jejichž autorem je Josef Dietrich.

Zpět