Nejzachovalejší příklad selského baroka

Nejzachovalejší příklad selského baroka

Vesnice Holašovice je nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem vyspělé tradiční lidové stavební tvorby. 

Více o této vesničce, která je zaspána na seznamu UNESCO najdete tady.

Víte, že...

… se zde každoročně v červenci konají Selské slavnosti?