Hrad Choustník

Hrad Choustník

Zvlněné krajině jižně od Chýnova již od roku 1252 vládne ze stejnojmenného vrcholu hrad Choustník. Do dnešních dnů se z Choustníku zachovaly jen ruiny, ze kterých vyčnívají dvě hranolovité věže. Ty jsou vzácným svědectvím o tom, že Choustník byl kdysi dvojhradem a že mu tehdy vládli dva pánové.

Přístupnost

duben - říjen dle otevírací doby

Vstupné

ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Auto zaparkujte na parkovišti za obcí (dovedou vás tam šipky). Odtud cca 1 km do kopce. Přístupné i po zelené značce z obce pěšky.

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Mají tu razítko?

ANO

Doplňující informace

Z jedné z věží je možné za pěkného počasí přehlédnout celý kraj a někdy dokonce zahlédnete vrcholky Šumavy nebo Brd.

Východně od této romantické, pověstmi opředené zříceniny najdete přírodní rezervaci se skalními věžemi a kamennými moři. A jestli vlastníte lezecké vybavení, můžete tady zkusit své síly.

Okolo roku 1430 přestavěl hrad Oldřich z Rožmberka a v majetku jeho rodu se nacházel až do roku 1579. Již roku 1614 je uváděn jako pustý.

Choustník vyrostl v nejzápadnější části hřebene s množstvím výrazných skalních masívů v období před rokem 1282, kdy je prvně zmíněn jako sídlo Beneše z Choustníka. Čtyřpatrovou hranolovou věž chránila hradba kopírující obvod tohoto skalního útvaru. V jeho západní části byla vystavěna budova paláce na půdorysu cca 20 x 10 m. Zdi naznačující členění jeho interiéru do původních místností se zachovaly dodnes, stejně tak jako klenuté sklepení. Hradní věž byla přístupná právě z paláce, nynější vstup z úrovně nádvoří je až pozdějšího data. Vstupní brána stála otočena k východu, vedl k ní delší pozvolna stoupající most, jehož pilíře jsou stále patrné.

Perličkou tohoto sídla je fakt, že se jednalo to tzv. dvojhrad – dle smlouvy mezi pány z Choustníka doslova “hrad mezi sebou rozdělený”. Na části východní bašty vzniká nová menší věž, která tak posiluje obranyschopnost proti případnému útoku od východu. K ní přiléhá nová zástavba vedoucí až k již zmíněnému západnímu paláci. Z té se zachovala především severní (nádvorní) zeď, ve které můžeme obdivovat krásné kružbové žulové okno hradní kaple.

Další přestavby se hrad dočkal až za Petra z Rožmberka – i když pod novým majitelem ztrácí rezidenční funkci, není rozhodně opomíjen, sídlí zde purkrabí. Pro posílení východní části hradu se buduje nová hradební zeď. Ta ve své majestátní výšce směřuje až k dalšímu skalnímu suku na východě, odkud se vrací zpět a uzavírá tak nově vzniklé nádvoří.

Nicméně, později se majitelé začínají rychle měnit, koncem 16. stol je hrad veden jako zanedbaný, roku 1614 již jako pustý. Koncem 20. století bylo provedeno poněkud diskutabilní zajištění zříceniny důkladným obetonováním koruny všech zdí.

Choustník je přesto nádherným místem, které je přístupné za nepatrné vstupné. Prohlídku lze spojit z návštěvou nedalekého Kozího hrádku a např. též s výstupem na věž Kotnov – jediný to pozůstatek městského hradu v Táboře.