Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice, od r. 1992 pod ochranou UNESCO

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedmi hektarů zámecké zahrady. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Zámecká věž s celým areálem tvoří jednu z dominant města. 

Přístupnost: duben - říjen, dle otevírací doby 

Vstupné: ANO, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete: Zámek se nachází v centru, které je pěší zónou. Auto je možné zaparkovat na značených parkovištích. Nejblíže parkoviště P1 Jelení zahrada a P2 Pod poštou.

Víte, že...

… Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblast?