Poutní areál na Křížové hoře

Poutní areál na Křížové hoře

Barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem je památným duchovním, historickým a kulturním místem se silnou energií, romantickým okolím a krásnými výhledy na město i Šumavu. Celoročně nabízí řadu kulturních a společenských akcí.

Byla postavena v roce 1710 a je zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem. Interiér, dnes již bez mobiliáře, je osvětlen dvěma okny v přízemí a dvojicí oken v patře. Kapli zpřístupňují hlavní severní a boční západní vchod. Osmiboký ochoz je sklenut valenou klenbou. Zevně uzavřen plnou zdí, probranou apsidálními výklenky a nikami. Hlavní předsunuté jižní křídlo se vstupem o dvou okenních osách korunuje široký volutový štít s trojúhelným nástavcem, opatřeným ve vrcholu křížem. Severní vchod do ambitu zpřístupňuje dvouramenné schodiště.

Vstupné

dobrovolné

Jak se tam dostanete

Na Křížovou horu či vrch vás dovede křížová cesta, která začíná v historickém centru Českého Krumlova doprovázená kapličkami, která začíná v samotném centru města a vede přes ulice Objížďková, Křížová, Stinná a U Sáňkařské dráhy.

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny