Městské divadlo

Městské divadlo

Městské divadlo Český Krumlov pořádá ročně více než 100 představení převážně hostujících souborů, které navštíví téměř 18 tisíc diváků. Naleznete mezi nimi vedle divadelních představení také koncerty, talk show a další hudebně zábavné pořady.

Program

Divadelními žánry na programu divadla jsou především činohra, loutkové divadlo pro děti i dospělé, v menším měřítku pak současné taneční umění, muzikál, opereta a další. V hudební dramaturgii naleznete koncerty různých hudebních žánrů, převážně však jazzové, folkové a vážné hudby, které probíhají v divadelním sále, ale i v divadelním klubu jako klubové koncerty.

Prostory

Jak po stránce architektonické tak technicko-provozní je divadlo moderním kulturním stánkem se sálem o kapacitě 280 míst. Všechny společenské prostory jsou bezbariérové. Součástí je divadelní klub a kavárna s terasou s krásným výhledem na historické centrum města a zámek.

Ve foyer divadla jsou pořádány fotografické výstavy ve spolupráci s Fotoklubem Český Krumlov. Prostory, technické vybavení a zázemí divadla je též vhodné k využití pro potřeby pořádání konferencí a využití pro kulturně společenské aktivity.

Prostory divadla využívají ke své činnosti českokrumlovské amatérské soubory a spolky. Z divadelních souborů je to Divadelní klub Českokrumlovská scéna a DěS - dětské studio.

Spolupořadatel kulturních akcí

Městské divadlo Český Krumlov též spolupořádá významné kulturní akce ve městě Český Krumlov. V rámci projektu Českokrumlovské slavnosti pořádá ve spolupráci s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem akce:

  • Masopust
  • Kouzelný Krumlov
  • Slavnosti pětilisté růže
  • Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov
  • Krumlovský advent

Přístupnost

celoročně

Vstupné

dle programu