České Budějovice - Město na soutoku

České Budějovice - Město na soutoku

Historicky cenné lokality v okolí Vltavy očima Václava Cílka - 2. díl.

Na soutoku Vltavy a Malše na staré cestě na jih k Dunaji a na sever do Saska vzniklo město dvou světů – šumavských vorařů a lodníků i jihočeských zemědělců. Vytvořilo pozoruhodnou kulturu, která je díky blízkosti Podunají, odkud sem přicházela sůl i umělci krásného slohu, odlišná nejenom od Prahy, ale také od zbytku Čech. Budějovice jsou hlavním městem „Jihočeského království“. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.