Kde Vltava je Hluboká

Kde Vltava je Hluboká

Historicky cenné lokality v okolí Vltavy očima Václava Cílka - 1. díl.

Za Hlubokou řeka vstupuje do kamenitého kaňonu, který opouští až těsně před Prahou. Řeka zde protéká málo známou krajinou starých obor, mohylových polí a pravěkých hradišť. Syrovost tohoto chudého kraje je však projasněna pohádkovou architekturou selského baroka.