Magie Píseckých hor

Magie Píseckých hor

Historicky cenné lokality v okolí Vltavy očima Václava Cílka - 5. díl.

Písek je šťastné město, které leží pod horami, možná jenom kopci, kdysi plnými zlata a drahokamů. Na vrcholu Mehelníku v Píseckých horách nalézáme pravěkou skalní svatyni, ale místa, kde byla již dávných dob vzdávána úcta světu, který nás přesahuje, objevíme pomalu v každé druhé vsi.