Rudolfov - stříbrný pruh jižních Čech

Rudolfov - stříbrný pruh jižních Čech

Historicky cenné lokality v okolí Vltavy očima Václava Cílka - 6. díl.

České Budějovice bývaly a to nejméně jedno století kupodivu i významným hornickým městem. V délce necelých dvaceti kilometrů se táhne pruh stříbronosných výskytů a ložisek, který začíná severně od přemyslovských Doudleb, přes poutní místo na Dobré Vodě se táhne k Rudolfovu, odtud do kdysi pověstných lázní na Libníči a končí pod posvátným, mohylami pokrytým vrchem Vávra nad Jelmem.