Tajemství hradů

Tajemství hradů

Historicky cenné lokality v okolí Vltavy očima Václava Cílka - 7. díl.

Tento díl nás zavede do krajiny kaplí, hradů, hradišť a lesních samot. Ukáže nám drobná kouzla a zákoutí ležící na rozhraní jižních a středních Čech, míst odkud svoji inspiraci čerpal Mikuláš Aleš a další tvůrci české národní identity konce 19. století. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.