Ve znamení delfína

Ve znamení delfína

Historicky cenné lokality v okolí Vltavy očima Václava Cílka - 8. díl.

Významná obchodní cesta od Lince a z Podunají vedla již od pravěku, kdy se po ní dopravovala alpská měď a sůl, kolem Ševětína na Bukovsko a dál pod Blaníkem na Kouřimsko. Kromě archeologických památek po sobě zanechala i jedinečný soubor tak kvalitních fresek, jaké bychom i v Praze hledali jen stěží. Odskočíme si odtud i do Bošilce, v jehož kostele velryba spolkla proroka Jonáše. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.