Zámek Blatná

Zámek Blatná

Vodní zámek Blatná je pohádkovým místem pro děti i dospělé

Přístupnost

Zámek je otevřen od Dubna do Října  a zámecký park je otevřen celoročně dle aktuální otevírací doby.

Vstupné

ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Hlavní vstup je umístěný přímo na nádvoří zámku a druhý vstup se nachází u Sokolovny. Vstup u Sokolovny je oboustranně přístupný pouze pro držitele permanentek, držitelé jednorázových vstupenek tudy mohou park pouze opustit (z technických důvodů nemají tuto možnost návštěvníci s kočárkem či invalidním vozíkem, protože brána u Sokolovny nedisponuje otevírací brankou, jako je tomu u brány na nádvoří zámku).

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

První historická zmínka o Blatné pochází z roku 1235, kdy je tehdejší tvrz poprvé písemně zmíněna jako sídlo Vyšemíra (erb střely), snad chudšího příbuzného Bavorů ze Strakonic. Další historická zmínka z roku 1241 připomíná jistého Předostu z Blatné, a je jisté, že nejpozději v jeho době zde existoval hrádek chráněný vodou a blaty. Někdy bývá nejstarší období blatenského hrádku spojováno, jak je tomu někdy i u jiných hradů na našem území, s rytířským řádem Templářů, o čemž vznikaly i pověsti. Písemné zprávy ale dokládají držbu Blatné světskými feudály. 

Nejstarší částí hradu je částečně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220.

Nejvýznamnější doba hradu začíná v 15. století příchodem rodu Lvů z Rožmitála. V této době dosahuje rod svého vrcholu. Sestra blatenského Lva z Rožmitála (1446 - 1485) Johanka se provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Lev vynikl v diplomatických službách, když vedl velmi úspěšně poselstvo českého krále po západní Evropě. Za nich byla postavena většina budov, ze kterých vyniká zejména obranná věž s nástěnnými malbami datované z roku 1480 a pozdně gotický palác s trojbokými arkýři postavený Rejtem (Reidem). Též z této doby se vyskytují nástěnné malby v Rytířském sále.

Starý hrad se rozrůstal dalšími stavbami za pozdějších majitelů hrabat z Rozdražova a v 18. století za hrabat Serenyiů. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za kterých byly prováděny v první pol. 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu stavitelem B. Gruberem. Hildprandtova rodina pokračuje i nyní v rozsáhlé rekonstrukci zámku.

Z dřívější obory byl upraven velký anglický park, pod staletými stromy jsou dosud uchovány sejpy - zbytky po pradávném rýžování zlata. Park je celoročně přístupný návštěvníkům. V parku potkáte stádo volně se pasoucích daňků a pávy. Krmivo pro daňky můžete zakoupit na pokladně zámku. 

Zámek i přilehlý park je oblíbeným místem filmařů a bezesporu pohádkovým místem pro svatební den. 

Víte, že...

…Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebně-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu v ČR. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácně dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem, se řadí ke klenotům mezi českými hradními komplexy. Vedle Švihova a Červené Lhoty je jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel v České republice?