Přidat do programu

Klášter Zlatá Koruna

 

Klášter Zlatá Koruna, to je místo, kde na vás historie dýchne ze všech stran. 

Tento půvabný cisterciácký klášter se nachází jen několik kilometrů od Českého Krumlova, na skalním ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou. Dnes je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Budovy kláštera jsou převážně středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené. 

V současné době klášter svým návštěvníkům nabízí několik prohlídkových tras, které je seznámí s řeholním životem zdejších mnichů. V klášteře se pořádají koncerty, divadla, výstavy a jiné kulturní akce. V samotném areálu je i pobočka Jihočeské vědecké knihovny s oddělením rukopisů a starých tisků.

 

Zpět