Zámek Lnáře

Zámek Lnáře

Honosně zdobené zámecké sály a romantické prostřední zámecké zahrady. Krásně zdobené interiéry zámku, svatební apartmány a romantická zákoutí zámecké zahrady. Lapidárium - sochy antických bohů v zahradě.

Přístupnost

Červen až září, dle aktuální otevírací doby

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Využít můžete neplaceného parkoviště přímo před zámkem.

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Doplňující informace

Krásně zdobené interiéry zámku, svatební apartmány a romantická zákoutí zámecké zahrady. Lapidárium - sochy antických bohů v zahradě. Muzeum kočky a expozice o rybářství. Zámek nabízí též ubytování v historických apartmánech. V zámecké zahradě je k dispozici minigolf, tenisové kurty a bazén. 

Raně barokní zámek začal budovat Aleš Vratislav, hrabě z Mitrovic, v roce 1666 vedle původní tvrze. Dokončen byl v roce 1685 Tomášem Zacheusem. Na zámku je možné zhlédnout rozsáhlý soubor nástěnných maleb a v zámecké zahradě je 11 soch antických bohů od Ignáce Michaela Platzera.

Prvními majiteli lnářského panství byli vladykové později rytíři ze Lnář, kteří měli ve znaku zlatý klíč na modrém poli. Tento klíč zde byl údajně kdysi vyorán, přičemž se oráči zjevil obraz sv. Máří. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1313, v níž se hovoří o Oldřichu ze Lnář, který doprovázel krále Jana Lucemburského při jeho výpravě do Vlach.

Po přeslici přechází majetek lnářský na Zmrzlíky ze Svojšína (1406 - 1564). Poslední ze Zmrzlíků - Václav - byl evangelík, a proto mu hrozila konfiskace majetku ze strany císaře Ferdinanda I. Aby jí předešel, zadlužil svůj majetek, prodal jej Zdeňkovi ze Šternberka. Za Zdeňka ze Šternberka bylo lnářské panství silně zadlužené. Zdeňkovi synové proto postupují lnářské panství svému švagru - Volfu Novohradskému z Kolovrat.

Na svobodného pána Volfa Novohradského z Kolovrat přešlo lnářské panství po přeslici v roce 1577. Volf Novohradský z Kolovrat byl poručníkem Petra Voka z Rožmberka, který Lnáře 8. 9. 1608 navštívil. Na Lnářích došlo k stmelení české stavovské obce před vydáním Majestátu o náboženské svobodě císařem Rudolfem II. Volf Novohradský dobře věděl, komu vděčí Rožmberkové za úspěchy svého rybnikářství. Pozval proto do Lnář stavitele rožmberských rybníků, regenta rožmberského panství, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Díky dobrému Volfovu hospodaření bylo lnářské panství rozšířeno o několik sousedních obcí. V roce 1597 dokončil přestavbu staré tvrze v renesanční zámeček, jehož vchod ozdobil dvěma erby: svým a po manželce šternberským.