Vyhlídka Maria Rast am Stein

Vyhlídka Maria Rast am Stein

Poutní místo na svahu Martínkovského vrchu, ke kterému vede křížová cesta se 14 zastaveními, nabízí krásný výhled do údolí řeky Vltavy a na krásné scenérie východní Šumavy.

Foto: Lukáš Kus 

Přístupnost

celoročně

Jak se tam dostanete

Nejjednodušší přístup ke kapli je po Křížové cestě, na kterou se dostanete z vyšebrodského náměstí po zelené turistické značce. Po stejném značení je přístup i ze Studánek a od vodopádů Sv. Wolfganga. Místo, kde se nachází kaplička, je zaneseno i v mapě tajemných míst Šumavy.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina na vyhlídku

Doplňující informace

V roce 1844 se na místě, kde podle legendy odpočívala Panna Maria s Ježíškem, objevil obraz Panny Marie Sněžné. V roce 1887 zde skupina pasáčků nad kamenem a obrazem postavila improvizovanou kapličku, kterou později oni i další usedlíci různě vyzdobovali a vylepšovali. Žulová stavba byla vysvěcena v roce 1888. V roce 1890 byla tato kaple nahrazena novou (původní kaple dosud slouží jako galerie ikon-obrazárna), jižně od kostelíka původního, v níž byla umístěna socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti. V roce 1898 bylo okolo cesty na Maria Rast vybudováno 14 zastavení křížové cesty vedoucí sem od farního kostela ve Vyšším Brodě s impozantním Božím hrobem na skále pod kaplemi. Všechna zastavení křížové cesty s litinovými obrazy v kamenných kapličkách i kaple Božího hrobu na skále s vystaveným Pánem Ježíšem jsou v současné době v dobrém stavu.

Poutní místo s křížovou cestou je chráněno jako nemovitá Kulturní památka České republiky.