Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. V klášteře Zlatá Koruna je umožněno pořádat v několika prostorech civilní i církevní sňatky. 

Tento půvabný cisterciácký klášter se nachází jen několik kilometrů od Českého Krumlova, na skalním ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou. Dnes je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Budovy kláštera jsou převážně středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené. 

V současné době klášter svým návštěvníkům nabízí několik prohlídkových tras. Klášterní prostory se dále dají využít pro pořádání svateb, výstav, koncertů, divadelních představení, seminářů, konferencí, různých forem pohoštění apod.

 

Přístupnost

duben - říjen, dle otevírací doby

Jak se tam dostanete

 Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna.