Kostel sv.Jana Křtitele

Kostel sv.Jana Křtitele

Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století (presbytář, sakristie), klenba dvoulodí 1. čtvrtina 16. století, kaple sv. Jana Nepomuckého 1729 - 33, krov z roku 1875, datování kříže 1876.

Lokalita:

Kostel sv. Jana Křtitele tvoří dominantu návsi. Spolu se sousední farou tvořil kostel duchovní jádro obce. Je jedním z nejkrásnějších jihočeských gotických venkovských kostelů. Kostel v Záblatí je kvalitním příkladem nejstarších církevních staveb v regionu. 

Svatební místo:

uvnitř kostela

Kapacita:

Malá až střední svatba

Catering:

v obecním hostinci či na objednávku ze stravovacích zařízení v okolí

Ubytování:

Ubytovací zařízení v Záblatí či v přilehlých Prachaticích

 

Přístupnost

celoročně