Městské muzeum ve Volyni

Městské muzeum ve Volyni

Muzeum nejen města Volyně, ale rovněž širokého šumavského Podlesí, které prezentuje své bohaté sbírky především v budovách tvrze a staré radnice.

Městské muzeum ve Volyni je muzeem, jeho zájmovým a zároveň sběrným územím je především město Volyně, ale také širší oblast Volyňska a Podlesí, přibližně v hranicích někdejšího soudního okresu Volyně. Prvopočátky volyňského muzejního snažení sahají již do osmdesátých let 19. století, které bylo posléze posíleno v době konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.

Přístupnost

celoročně, je nutné sledovat otevírací dobu

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny

Mají tu razítko?

ANO

Doplňující informace

Mezi stálé expozice patří LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ, RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ

Víte, že...

…středověká volyňská tvrz, ve které sídlí muzeum dodnes, byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1956?