Vitmanovská rybniční soustava

Vitmanovská rybniční soustava

Rybniční soustava nese název podle bašty Vitmanov, v jejíž blízkosti jsou rybníky s názvy Starý Vdovec, Nový Vdovec, Ženich, Vyšehrad a Stolec rozesety. Součástí soustavy je také přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova.

PR Rybníky u Vitmanova

Výtopy rybníků Nový Vdovec a Ženich jsou cennou ornitologickou lokalitou s mnoha zalesněnými ostrůvky. Za východním břehem Nového Vdovce leží malé rašeliniště s výskytem klikvy bahenní a rosnatky okrouhlolisté. Z fauny zde přebývá kolonie kormorána velkého a racka chechtavého. Hnízdí zde také ledňáček říční, husa velká či hohol severní. V blízkosti rezervace hnízdí orel mořský.

Nový Vdovec
Rybník vznikal mezi lety 1562 - 1564, 1827 byl zrušen a roku 1865 obnoven.

Přestože v roce 1827 byl rybník zrušen a na jeho místě založen dvůr, byl v roce 1865 brzy opět obnoven neboť chudá půda zklamala. Jižní hrází je oddělen od rybníka Ženich. Na hlavní, západní, hrázi stojí několik chráněných dubů letních.

Starý Vdovec

Rybník Starý Vdovec vystavěl Mikuláš Ruthard z Malešova pro Viléma z Rožmberka. První napuštění se datuje asi do roku 1564. Jakub Krčín zvýšil hráz a rybník rozšířil. Rybník se rozkládal na celé ploše současné Vitmanovské soustavy.

V polovině 18. století došlo na snížení hladiny a rozdělení rybníka na dvě části, jak je známe současně: Starý Vdovec a Nový Vdovec. 

Přístupnost

celoročně

Vstupné

NE

Jak se tam dostanete

K soustavě se dostanete po cestě z Třeboně směrem ke Staré Hlíně, kde odbočíte vpravo na obec Stříbřec. Cestou, která vede po hrázích rybníků, prochází zelená turistická značka a cyklotrasy Lužnická a Okolo Třeboně.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Mají tu razítko?

NE