Přidat do programu

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Tvrz Žumberk u Nových Hradů představuje historicky i stavebně velmi zajímavý komplex. Leží cca 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic.

Ves Žumberk (Sonnberg) byla založena již v polovině 13. století. Jejími držiteli byli střídavě opati Rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě, samotní Rožmberkové  a zejména několik rodů nižší české šlechty.

Koncem 15. století byla na Žumberku zbudována rozlehlá kamenná pozdně gotická tvrz. Ta koncem 16. a počátkem 17. století prošla několika stavebními úpravami, jimiž získala podobu renesančního zámečku. Nový majitel žumberského panství Theobald Hock nechal zřejmě v letech 1612 - 1615 obehnat tvrz s historickým jádrem vesnice hradební zdí se šesti baštami. Od r. 1618 však už šlechta na Žumberku nesídlila. Postupem času byl areál využíván k jiným účelům a začal chátrat. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1969 - 1974 byla tvrz zpřístupněna pro veřejnost. V současné době probíhá rekonstrukce hradebního systému tvrze.

Tvrz je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V objektu mohou návštěvníci zhlédnout expozici o dějinách této lokality a přilehlého okolí a národopisně pojatou expozici lidového malovaného nábytku 18. a 19. století, a to především z typických národopisných oblastí jižních Čech. Sbírky selského nábytku jsou doplněny také o nábytek panský. Za zmínku stojí i zajímavý čtyřlodní gotický kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 15. století situovaný v sousedství tvrze a barokní sloupková Boží muka na návsi, která pocházejí z 18. století.

Zpět