Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Tvrz Žumberk u Nových Hradů je historicky i stavebně velmi zajímavým komplexem.

Tvrz Žumberk u Nových Hradů představuje historicky i stavebně velmi zajímavý komplex. Tvrz je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V objektu mohou návštěvníci zhlédnout expozici o dějinách této lokality a přilehlého okolí a národopisně pojatou expozici lidového malovaného nábytku 18. a 19. století, a to především z typických národopisných oblastí jižních Čech. Sbírky selského nábytku jsou doplněny také o nábytek panský. Za zmínku stojí i zajímavý čtyřlodní gotický kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 15. století situovaný v sousedství tvrze a barokní sloupková Boží muka na návsi, která pocházejí z 18. století.

Přístupnost: Sezónní objekt. Otevřeno: duben a říjen: soboty a neděle 9 - 17.00 hodin

květen - září: út - ne, svátky 9 - 17.00 hodin

Vstupné: Informace o aktuálním vstupném najdete na http://www.muzeumcb.cz

Jak se tam dostanete: Leží cca 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Dojedete k ní po silnici vedoucí z Trhových Svinů do Nových Hradů. V obci Žár pak z této silnice odbočíte dle orientačních ukazatelů. Zaparkovat můžete na návsi v Žumberku a zbylých cca 100 m dojít pěšky 

Doporučená délka návštěvy: minimálně 2 hodiny

Doplňující informace: Ves Žumberk (Sonnberg) byla založena již v polovině 13. století. Jejími držiteli byli střídavě opati Rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě, samotní Rožmberkové  a zejména několik rodů nižší české šlechty.

Koncem 15. století byla na Žumberku zbudována rozlehlá kamenná pozdně gotická tvrz. Ta koncem 16. a počátkem 17. století prošla několika stavebními úpravami, jimiž získala podobu renesančního zámečku. Nový majitel žumberského panství Theobald Hock nechal zřejmě v letech 1612 - 1615 obehnat tvrz s historickým jádrem vesnice hradební zdí se šesti baštami. Od r. 1618 však už šlechta na Žumberku nesídlila. Postupem času byl areál využíván k jiným účelům a začal chátrat. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1969 - 1974 byla tvrz zpřístupněna pro veřejnost. 

Víte, že...

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE - HISTORIE TVRZE ŽUMBERKA A OKOLÍ, SKLENĚNÝ POKLAD A OSOBNOSTI NOVOHRADSKA

Nová stálá expozice na pobočce Jihočeského muzea - tvrzi Žumberk u Nových Hradů se pro návštěvníky otevřela 1. 7. 2022. Ve třech jejích částech představuje historii tvrze a jejího blízkého okolí, významný regionální fenomén novohradského a šumavského sklářství, historické a kulturní pamětihodnosti i významné české a přeshraniční osobnosti, které v regionu působily, nebo zde měly své kořeny. Projekt je zaštiťován a spolufinancován Ministerstvem kultury v rámci programu "Podpora expozičních a výstavních projektů". Expozice zaujme jak vystavenými předměty, tak edukačními a interaktivními prvky.