Klášter Božího milosrdenství

Klášter Božího milosrdenství

Barokní klášter je dalším ze symbolů města a jeho vývoje. Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech je duchovním a kulturním centrem novohradského regionu.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete místního parkoviště.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina.

Doplňující informace

Byl vybudován v sousedství kostela sv. Petra a Pavla, s nímž byl spojen, a iniciátory této stavby byla místní šlechtická rodiny Buquoy.

Podnět k založení kláštera dal hrabě Ferdinand Buquoy, který r. 1677 přivedl do Nových Hradů řeholníky servitského řádu. O rok později už byla zahájena stavba kláštera při farním kostelu sv. Petra a Pavla. Stavba byla kompletně dokončena v r. 1685. Klášter sloužil svému účelu až do konce 2. světové války, kdy byli řeholníci odsunuti a v klášteře se usídlila pohraniční stráž. Od té doby až do r. 1991 objekt chátral. V r. 1991 byl klášter navrácen řádu servitů a po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.

Možné jsou také samostatné i komentované prohlídky s průvodcem. Více info zde.