Jan Hus

Jan Hus

(1954, režie Otakara Vávra)

Filmová místa: Lštění u Vimperku

Stručný děj: Praha roku 1412. Papež Jan XXIII. vyhlásil prodej odpustků, ale Pražané, poučeni kázáním Mistra Jana Husa, se proti papežově nemorálnímu nařízení bouří. Papež vyhlásí nad Husem klatbu, a proto je Hus nucen uchýlit se na Kozí hrádek, kde ve svých kázáních pokračuje. Papež požádá českého krále Václava IV., aby Husa přiměl k cestě na koncil do Kostnice.

Hrají: Zdeněk Štěpánek (Jan Hus), Karel Heger (král Václav IV.), Vlasta Matulová (královna Žofi e), Ladislav Pešek (šašek Miserere), Gustav Hilmar (Jan z Chlumu), Vítězslav Vejražka (Václav z Dubé), Eduard Kohout (Jindřich Lefl  z Lažan), Bedřich Karen (kardinál Pierre d‘Ailli), František Smolík (papežský legát), Otomar Krejča (Štěpán z Pálče) aj.

Perlička z natáčení: Ve Lštění Otakar Vávra vytvořil také exteriérové scény, kdy Hus pojí chleba na faře u místního kaplana (Radovan Lukavský). Schody, z nichž pak schází, aby pokračoval v cestě, ale u farního objektu nikdy nebyly. Filmaři si je nechali přistavět. Krásně rozpoznatelná je hřbitovní zeď kolem lštěnského kostela. 

Co navštívit: Navštivte kostel sv. Vojtěcha ve Lštění a projděte si okolní louky.