Jestřábí moudrost

Jestřábí moudrost

(1989, režie Vladimír Drha)

Filmová místa: tvrz Kestřany

Stručný děj: Pohádkový příběh s Jihočechem Jiřím Pomejem. Ponurá pohádka o králi, kterého pýcha připravila o lásku, přátele i moc. Na počátku příběhu na motivy staré irské legendy je krutá kletba. Dokud právě narozený králův syn nepozvedne meč proti svému otci, nenastane v Jestřábím království jaro. Král sice nařídí rádci Ordonovi, aby dítě zabil, ale chůva ho zachrání a dítě svěří do výchovy ptáčníkovi. 

Hrají: Grzegorz Emanuel (jestřábí král / Kryštof, králův syn), Markéta Hrubešová (Viola, dcera krále Ubalda), Jiří Pomeje (kovář Martin), Ladislav Lakomý (králův rádce Ordon), Nella Boudová (Anna), Eugeniusz Kujawski (král Ubald), Jaroslav Radimecký (Jestřáb), Kateřina Besserová (královna), Juraj Mokrý (otrhánek), Pavel Nový (velitel zakuklenců) aj.

Perlička z natáčení: Kestřany v době natáčení atmosférou filmu doslova žily. „Kompars se převlékal v dnes již zaniklé hospodě, která měla největší sál, přes náves pak šli lidé ve středověkých kostýmech k tvrzi, pamatuji si tu atmosféru,“ vzpomínal starosta obce Lubomír Málek. Jeho tehdejší předchůdce Jiří Miňha vypomáhal s „technickou stránkou“ filmu. „Přišli za mnou na úřad, že by potřebovali déšť. Protože jsem tenkrát byl zároveň hasič, tak jsem jim tam s hasičskou stříkačkou vyráběl umělý déšť,“ vzpomíná Jiří Miňha. Dřevěné opevnění a balkony na tvrzi filmaři po natáčení zase rozebrali a odvezli. Podle místních se dokonce část ještě před tím „ztratila“. V době natáčení patřila Dolní tvrz Kestřany, postavená v roce 1416, Prácheňskému muzeu. Krátce nato ji získalo místní zemědělské družstvo, které obě tvrze prodalo soukromým majitelům.

Co navštívit: V Kestřanech najdete soubor dvou gotických tvrzí a raně barokního zámku. Původ tvrzí se klade do poloviny 13. století. Nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan. V nejstarší části tvrze se dochovala raně gotická žebrová klenba s mladšími gotickými klenbami a portály. Každoročně se u řeky rýžuje zlato – populární akce.