Srpnová neděle

Srpnová neděle

(1964, režie Otakar Vávra)

Filmová místa: městys Chlum u Třeboně, rybník Hejtman

Stručný děj: Dva dny v jedné jihočeské vesnici podle divadelní hry Františka Hrubína. Film mapuje tři věkové generace. Mladí lidé plné chuti do života, prožívající první lásky i zklamání, letní hosté středního věku, záletná paní Věra, její milenec, a manžel Věry inženýr Mixa, mladý a chápající svým myšlením, a stáří, které představují manželé Vachovi. Ti všichni se setkávají u rybníka, abychom je během krátkého údobí poznali.

Hrají: Jiřina Šejbalová (Marie Vachová), Bohuš Záhorský (Vach), Vlasta Fabiánová (Mixová), Miloš Nedbal (poštmistr), Karel Heger (redaktor Alfréd Morák), Miriam Hynková (Zuzka), Luděk Munzar (Jirka), Jan Tříska (Tomáš) aj.

Perlička z natáčení: Rybník Hejtman plní ve fi lmu klíčovou roli stejně jako živí herci. Atmosféra rekreačního letoviska je tu dokonalá – koupání, plavání, tancování, hemžení lidí nejrůznějších generací. Pamětnice natáčení Hana Hořejší z Českých Budějovic na místo vzniku fi lmu jezdila služebně. Pracovala na Krajské hygienické stanici, kam zavolal někdo z fi lmového štábu s prosbou o pomoc: Herce na Třeboňsku koušou komáři. „Na přání fi lmařů jsme prováděli velkou protikomáří asanaci území, kde se natáčelo. Byli to nemalaričtí komáři. Samozřejmě jsem při práci viděla i kousek natáčení, například si pamatuji scénu, jak herečka Vlasta Fabiánová skáče do vody,“ řekla Hana Hořejší, které brzy bude už osmdesát let. Tehdejší krajští hygienici si kvůli důkladné asanaci, aby byl úbytek komárů co největší, pomáhali starými leteckými motory. S jejich pomocí rozprašovali na louky a do okolí rybníka v Chlumu u Třeboně horký aerosol DDT.

Co navštívit: Navštivte rybník Hejtman, Chlum u Třeboně s kostelem Nanebevzetí Panny Marie; kostelní schody se sochami, najděte školu, náměstíčko s restaurací U Frantíků – dnes U Klimasů – a zdejší, kdysi slavnou sklárnou. Lze zajet i do nedalekých Břilic u Třeboně, kde se odehrávala scéna pohřbu u rybníčku.