Tři bratři

Tři bratři

(2014, režie Jan Svěrák)

Filmová místa: Vodní mlýn Hoslovice

Stručný děj: Žili, byli bratři tři. Jan, Pepa a Matěj. Nejstarší Jan je zapomnětlivý a nepořádný, takže neustále něco ztrácí. Prostřední Pepa je zbrklost sama a benjamínek Matěj je tak nerozhodný, že jejich rodičům nezbývá nic jiného, než je poslat do světa na zkušenou. Aby se tam trochu otrkali, našli si nevěsty a mohli po nich jednou převzít hospodářství na statku. A tak se chlapci na koních vydávají vstříc boji s vlastními zlozvyky.

Hrají: Vojtěch Dyk (Pepa), Tomáš Klus (Jan), Zdeněk Piškula (Matěj), Lucie Maria Štouračová (Karkulka), Kateřina Kosová (Růženka), Sabina Rojková (Maruška), David Matásek (král), Zuzana Norisová (královna), Jiří Lábus (baba z mokřin), Oldřich Kaiser (otec bratrů), Gabriela Míčová (matka bratrů) aj.

Perlička z natáčení: Jan Svěrák řekl k Hoslovicím: „To je naše hlavní lokace, tam žijí tři bratři a vyjíždí odtud do světa. Snažili jsme se najít místo, které je dobově správné, ale které má charakter hnízda, něčeho příjemného, odkud může pohádka vznikat a kam se ti bratři rádi vrací jako do útočiště. Hoslovický mlýn to všechno splňuje. Dnes je z něj skanzen, má výborné vedení, které se snaží zachovat původní ráz. Mají tam spoustu zvířat, která jsme nemuseli vozit s sebou, akorát nám správce říkal, jestli jsme si přivezli hnůj. On prý ho tam dříve měl, ale děti do něho skákaly a rodiče nebyli rádi.“

Co navštívit: Jedinečně dochovaný vodní mlýn na horní vodu je starý více než 400 let. Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je vhodným místem pro ukázku tradiční řemeslné výroby. Koná se zde mnoho akcí, jež přibližují život na venkově i udržované tradice a zvyky.