Tři životy

Tři životy

(2007, režie Jiří Strach)

Filmová místa: hrad Helfenburk

Stručný děj: Když tři vojáci zběhnou a ukryjí se ve zřícenině starého, kdysi mocného hradu, ani jeden z nich netuší, co je čeká. Vejdou dovnitř a vida: uprostřed největšího sálu stojí dlouhý stůl a na něm spousta vybraných pokrmů. Hladoví vojáci nejdřív strnou, ale potom se rozzáří a vrhnou se na ně. To už ale vcházejí tři dívky, tváře sice zakryté, ale i tak je zřejmé, že jsou nesmírně krásné. 

Hrají: Vojtěch Dyk (Jakub), Lucie Molnárová (Anna světlá), Petra Molnárová (Anna tmavá), Filip Cíl (Vítek), Jiří Dvořák (poručík), Jiří Štěpnička (kovář), Marek Taclík (pobočník), Alois Švehlík (hostinský), Jana Hlaváčová (hostinská), Oldřich Vlach (obecní strážník) aj.

Perlička z natáčení: Tři zběhové se uchýlili před svými pronásledovateli na hradě. Byl jím Helfenburk. Odtud vstupují do komnaty, kde na ně čekají bohatě prostřené stoly. Princezna tady Jakubovi dala jako odměnu za svoje vysvobození zlaté pírko, které v sobě skrývá tři životy – to, po čem každý touží a nikdo to nemá.

Co navštívit: Navštivte zříceninu gotického hradu Helfenburk, která se nachází v lesích asi 5 km od Bavorova na Strakonicku.