Údolí včel

Údolí včel

(1967, režie František Vláčil)

Filmová místa: zřícenina kláštera Kuklov u Brloha

Stručný děj: Příběh fi lmu je situován do druhé poloviny 13. století. Český zemanský syn Ondřej z Vlkova se po letech strávených v řádu, kam byl umístěn, aby vykoupil otcovu vinu, rozhodne pro návrat do rodného kraje. Řád své muže však nepropouští snadno.

Hrají: Petr Čepek (Ondřej z Vlkova), Jan Kačer (Armin), Zdeněk Kryzánek (Ondřejův otec), Věra Galatíková (Lenora, Ondřejova nevlastní matka), Miroslav Macháček (mnich), Josef Somr (Rotgier) aj.

Perlička z natáčení: Kvůli vytvoření sídla pánů z Vlkova dostaly klášterní objekty v 60. letech střechy. Místní lidé vzpomínají, kolik na to tenkrát padlo dřeva z tehdejšího lesního závodu Jaronín. Další kusy kláštera se proměnily pomocí sádry a novoduru. Ve fi lmu vystupují v hojné míře zvířata – koně a psi. Koně byli ustájeni v místním JZD. Psi mimo jiné roztrhají postavu Armina, kterou dostal Jan Kačer, jeden z mála dosud žijících herců z fi lmu. Kačer musel kvůli roli fanatického rytíře zhubnout 11 kg. „Psy vozili z chovné stanice od Pohraniční stráže. Jeden voják je tu pořád hlídal, aby se jim při natáčení nic nestalo,“ vzpomínal komparsista Václav Stanko.

Co navštívit: Navštivte klášter Kuklov za soumraku, nikdy nedostavěný paulánský klášter, sídlo Ondřeje z Vlkova.