Informační centrum Borovany

Informační centrum Borovany

Služby poskytované Infocentrem

Činnost Informačního střediska je zaměřena na poskytování informací příchozím návštěvníkům a občanům města Borovany a okolí.

Infocentrum zajištuje:

 •  Předprodej vstupenek na kulturní akce v Borovanech, Trhových Svinech, předprodej přes
 •  CBsystem (www.cbsystem.cz)
 •  Přístup na veřejný internet
 •  Prodej map, turistických publikací, pohledů, suvenýrů, borůvkových suvenýrů
 •  Informace o turistických zajímavostech, dopravních spojích, ubytování, stravování na

Borovansku

 •  Razítko pohádkové kanceláře kapra Jakuba
 •  Prodej turistických známek č. 924 – klášter Borovany a 323 Památník Jana Žižky, turistických
 •  Vizitek, nálepek

Infocentrum dále zajišťuje prohlídky kláštera s průvodcem:

 •  Středověký borovanský klášter – dějiny, architektura, umění
 •  Lapidárium barokních soch v křížové chodbě
 •  Obrazy a plastiky ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
 •  Expozice církevních oděvů
 •  Kostel Navštívení Panny Marie
 •  Barokní zbožnost – škapulířové bratrstvo a Škapulířová kaple
 •  Samostatný okruh bez průvodce:
 •  Muzeum římovské pašijové cesty a poutnictví
 •  Lapidárium barokních soch v křížové chodbě
 •  Model Borovan z přelomu 19. a 20. století
 •  Informační panely z dějin kláštera

Při předložení vstupenky ze ZOO Dvorec, Půdy plné pohádek a Památníku Jana Žižky z Trocnova poskytujeme 10% slevu na vstupné na prohlídky kláštera s průvodcem.

Historie
Infocentrum s výstavní síní s bezbariérovým přístupem bylo otevřeno v roce 2009 v přízemí nově zrekonstruovaného bývalého kláštera.

Přístupnost

Celoročně, dle aktuální otevírací doby.