Informační centrum Pohorská ves

Informační centrum Pohorská ves

Informační centrum v Pohorské Vsi Vám nabízí přístup na internet, informace o regionu, informace o akcích pořádaných Obecním úřadem a Okrašlovacím spolkem Terezie.

Zabezpečuje provoz obecního rozhlasu a stará se o aktualizaci informačních vitrín v našem katastru.

Dále v prostorách Informčního centra obyvatelé Pohorské Vsi mohou navštěvovat knihovnu, ve které se pravidelně vyměňují 4x ročně knižní soubory.

Přístupnost

Celoročně, dle aktuální otevírací doby.