Informační centrum Lomnice nad Lužnicí

Informační centrum Lomnice nad Lužnicí

Služby poskytované infocentrem

  • Vydává každý měsíc městské noviny - Lomnické listy 
  • Zajišťuje pořádání kulturních, společenských a tradičních akcí (masopust, čarodějnice, festivaly,   společenská setkání,  hudební veřejné produkce, koncerty, výstavy apod.)
  • Organizuje zájezdy pro seniory a na různá divadelní představení
  • Společně s knihovnou připravují různé besedy, výstavy a kulturní akce
  • Poskytuje kopírování, tisk, skenování
  • Má volně přístupný internet
  • Spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou v Lomnici nad Lužnicí a s místními spolky   (hasiči, baráčníci, TJ Tatran, zahrádkáři, včelaři, skauti)

Přístupnost

Celoročně, dle aktuální otevírací doby.