Rodný dům Adalberta Stiftera

Rodný dům Adalberta Stiftera

Historický dům ze 17. století , který je rodištěm slavného šumavského spisovatele Adalberta Stiftera.

Historický dům ze 17. století je rodištěm slavného šumavského spisovatele Adalberta Stiftera. Stifterův rod v tomto domě žil od doby kolem r. 1660. Jeho majitelé hospodařili na statku, ale živili se především jako tkalci, pláteníci a obchodníci se lnem a přízí. Adalbert Stifter byl prvním příslušníkem sedmé generace. V domě prožil harmonické dětství a jeho šťastné vzpomínky se mnohokrát promítly i do jeho pozdější literární tvorby. Po smrti otce Adalbert rodný dům opustil a odešel studovat, avšak na svůj domov a Šumavu nikdy nezapomněl. Do konce roku 1904 dům zůstal ve vlastnictví členů Stifterovy rodiny a v roce 1910 jej zakoupila obec Horní Planá. Krátce po požáru v r. 1934 byla zahájena jeho rekonstrukce a od r. 1956 začaly přípravy na zřízení muzejního památníku. V průběhu dalších let byla memoriální výstava několikrát rozšiřována a měněna. Současná dvojjazyčná expozice „Adalbert Stifter a rodný kraj“ vznikla v roce 2005. Během ní se návštěvník seznámí prostřednictvím dokumentů, fotografií a četných citátů s dějinami rodného domu, města Horní planá a památných míst v okolí. Životopisná část se věnuje Stifterovu rodu, blízkým osobám a událostem, které měly zásadní vliv na formování jeho osobnosti i díla. V muzeu se konají i sezónní výstavy a různé kulturní akce.

Přístupnost

celoročně, dle otevírací doby

Vstupné

ANO, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

U domu Adalberta Stiftera se nachází parkoviště