Dobrá Voda - Kostel panny Marie Těšitelky

Dobrá Voda - Kostel panny Marie Těšitelky

Základní kámen barokního kostela byl položen v roce 1706 a po slavnostním vysvěcení, ke kterému došlo v roce 1715 získával kostel postupně svůj věhlas jako jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách.

Rožmberský archivář a rodopisec Václav Březan v životopise předposledního Rožmberka, pana Viléma, zaznamenal roku 1564, že na panství Novohradském nad vsí Stropnicí směrem k rakouskému pomezí „voda zdravá se zjevila, kterouž mnoho lidí se zhojilo“ a že zde vznikla osada, nazvaná po tomto Rožmberkovi Vilémova hora, kterou dodnes známe pod jménem Hojná Voda (něm. Heilbrunn). O 130 let později na konci 17. století se objevil nedaleko Hojné Vody pod Kraví horou nový pramen a toto místo, stejně tak i nově vzniknuvší osada bylo pojmenováno Dobrá Voda (něm. Brünnl). Mezitím staroslavný rod Rožmberků vymřel Petrem Vokem v roce 1611 a po krátké držbě rožmberského panství rodem Švamberků se v nejjižnějším cípu Čech objevuje nová vrchnost, starofrancouzský rod Buquoyů.

Základní kámen barokního kostela byl položen v roce 1706 a po slavnostním vysvěcení, ke kterému došlo v roce 1715 získával kostel postupně svůj věhlas jako jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách.

Nebylo výjimkou, že se zde scházeli poutníci z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska i Slovinska. Důležitost místa byla umocněna existencí lázní, které inspirovaly známého spisovatele Zikmunda Wintera k pojmenování tohoto místa „Jihočeské Lurdy“. Kostel v posledních letech prošel náročnou rekonstrukcí, v rámci které byly restaurovány i interiéry kostela. Bez nadsázky lze říci, že se povedlo skvělé dílo, které rozhodně stojí za vidění. Kostel je přístupný návštěvníkům i mimo konání liturgických obřadů. Více informací na www.klaster.cz

Přístupnost

Konání obřadů na webových stránkách

Vstupné

Zdarma

Jak se tam dostanete

Autem, autobusem, na kole

Doporučená délka návštěvy

2 Hodiny