Čertova stěna

Čertova stěna

Čertova stěna se zdvihá nad kdysi pověstnými Čertovými proudy řeky Vltavy.

Nad údolím Vltavy se rozprostírá jedna z nejznámějších skalních lokalit - útvar Čertova stěna.

Čertova stěna se zdvihá nad kdysi pověstnými Čertovými proudy řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem. Chráněné území Čertova stěna bylo spojeno s chráněným územím Luč do národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč.

Čertova stěna je divoký skalní sráz posetý chaoticky nakupenými žulovými balvany. Kolem rostou borovice a břízy, často velmi neobvyklých tvarů. Nad údolím se vypíná přes 30 m vysoký skalní blok - Čertova kazatelna, ze které je překrásný pohled na romantické řečiště Vltavy. Útvar byl inspirací i B, Smetanovi, který zhudebnil libreto E. Krásnohorské ve své opeře Čertova stěna. Pod Čertovou stěnou protéká Vltava balvanitým korytem, které je nazýváno Čertovy proudy. Řečiště je zaplněno mohutnými balvany, v nichž byly vytvořeny obří hrnce až o průměru 1 m.

S Čertovou stěnou je spjato několik pověstí. Ta nejrozšířenější vypráví o čertovi, který chtěl zničit nově zbudovaný klášter v nedalekém Vyšším Brodě: chystal se napříč údolím zhotovit kamennou hráz a následně pak zadrženou vodou klášter zatopit. Osudnou noc se však dílo nepodařilo dokončit a se svítáním jeho čas vypršel. Kamenná hráz se zřítila a balvany zavalily koryto řeky a pokryly okolní svahy. Ve skutečnosti však Čertova stěna vznikla působením ledovce.

Čertova stěna je dostupná z parkoviště u silnice Vyšší Brod - Loučovice, na protilehlém břehu Vltavy vede turisticky značená stezka a cyklostezka. Jsou tady umístěny i informační cedule.

Asi 1 km západně nad údolím Vltavy se vypíná vrchol Luč, kde se nachází také mohutné skalní útvary. Ze skalky poblíž vrcholu je nádherný výhled na celé přilehlé vltavské údolí, Čertovu stěnu a také na část Lipna.

Přístupnost

celoročně

Vstupné

zdarma

Jak se tam dostanete

K čertově stěně se dostanete od velkého parkoviště u silnice spojující Vyšší Brod a Loučovice

Doporučená délka návštěvy

vymezte si minimálně půlku dne

Víte, že...

…k tomuto místu se váže legenda o ďáblovi, kterému vadila stavba kláštera ve Vyšším Brodě a chtěl proto vytvořit hráz, která by zadržela vodu a klášter zaplavila.