Nejjižněji položené keltské hradiště v Čechách

Nejjižněji položené keltské hradiště v Čechách

Keltské oppidum v Třísově patří mezi nejvýznamnější jihočeské pravěké památky. Vzniklo někdy po roce 150 př. n. l a je nejjižněji položeným keltským hradištěm v Čechách. Keltové, které reprezentoval na českém území kmen Bójů, dosáhli právě v oněch časech největšího rozkvětu.