Plav

Plav

Stejně jako v případě Vidova bylo i zde v blízkém lese objeveno mohylové pohřebiště, které dokládá, že území obce bylo obýváno již v době předhistorické.

Další zajímavostí v obci a v jejím blízkém okolí jsou zcela pochopitelně spojena s vodou a není divu, že dominantní roli mezi nimi hrají mosty, můstky a lávky. Dopravně nejdůležitějším je Jubilejní most císaře a krále Františka Josefa I., který byl přes řeku Malši postaven v roce 1913. Technickou zajímavostí je tzv. Berkův můstek, které byl v roce 1823 postaven přes mlýnský náhon. Jeho mostní konstrukce je poslední tohoto typu dochovaná na Českobudějovicku. Nejvýznamnější technickou památkou uvedenou na seznamu kulturních památek ČR je zdrž na plavení dřeva, tzv. rechle. V letech 1895 – 1896 byla na řece Malši postavena železná lávka na vysokých kamenných pilířích a k této lávce byla přidělána železná vrata tzv. „rechle „. Jsou to stavidla používaná k zachycení plaveného dříví při voroplavbě. Dřevo se plavilo z buqoyských lesů u Nových Hradů do Českých Budějovic.
S vodou je spojena i další kulturní památka obce. Je jí kovová socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí na vysoké skále nad řekou Malší. Byla vytvořena v roce 1882 na památku odvrácené povodně. V roce 2006 pak byla prohlášena za kulturní památku.
Za pozornost a možná i za zdržení stojí také Úpravna vody Plav. Úpravna, kterou najdeme na rozhraní katastrů Plavu a Heřmaně byla vybudována v letech 1973-82 a do současné doby upravuje vodu z Vodního díla Římov a zásobuje jí více jak polovinu (370 tisíc) obyvatel Jihočeského kraje. Organizované skupiny (především dětí a mládeže) mohou po předchozí domluvě v ÚP Plav absolvovat exkurzi.
Více informací o obci a jejím okolí najdete na www.plav.cz

Přístupnost

Po předchozí domluvě

Jak se tam dostanete

Autem, autobusem, na kole

Doporučená délka návštěvy

2-3 Hodiny