Přidat do programu

Vila prezidenta E. Beneše v Sezimově Ústí

Rozsáhlý areál Benešovy vily se nachází v Sezimově Ústí, na soutoku Kozského potoka a Lužnice, a to na místě, kde podle tradice kázával mistr Jan Hus. Osobitý a zvláštní styl domu manželů Benešových byl ovlivněn jihofrancouzskou architekturou a doplňuje jej rozsáhlá pěstěná zahrada. 

Stavba vily probíhala v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka a přímo za účasti manželů Benešových. Podle jejich představ měl dům připomínat venkovská stavení na jihu Francie. V roce 1937 se Benešovi rozhodli pro dostavbu podle projektu architekta Otokara Fierlingera. Místo posledního odpočinku druhého československého prezidenta a jeho choti, hrobku, která se nachází v zahradě, navrhl architekt Pražského hradu Pavel Janák. Prezidentovu bustu vytvořil v roce 1947 sochař Karel Dvořák. Benešova vila prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a pro veřejnost byla znovu otevřena v květnu 2009.

Vila je v majetku úřadu vlády a její provoz má na starosti Národní muzeum.

Národní muzeum nabízí možnost rezervovat si návštěvu. Rezervace opravňuje k přednostnímu vstupu na objednaný čas. Individuální i skupinová návštěva je možná po provedení této rezervace nejpozději půl hodinu před danou prohlídkou. V případě, že nebude naplněna kapacita prohlídky, bude umožněn vstup bez registrace do maximálního počtu návštěvníků. Maximální počet osob na prohlídce je 15. Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel. průvodce: 776 197 628  (pátek - neděle, 10.00-15.00h), tel. produkční: 224 497 117 (pondělí - pátek, 8.00-16.30h),  Památník E. Beneše 381 261 674, tisk: 731 514 077 

Otevřeno:

pátek 9.00 - 15.00 - POUZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY  na základě rezervace

sobota - neděle 10.00 - 17.00 VEŘEJNOST na základě rezervace

V rámci prohlídky se zájemci dostanou do exteriéru budovy, mohou se těšit na oblíbené prezidentovo zákoutí, které se nachází v přízemní hale, dále na jídelnu, pracovnu a ložnici. Interiér je zařízen starožitnostmi a dobovým nábytkem, kterým svůj dům vybavili manželé Benešovi. Součástí komentované prohlídky je též procházka přilehlým parkem, jenž je jednou z mála zachovaných zahrad z 30. let 20. století na našem území. Celá prohlídka je zakončena u hrobky manželů Benešových.

Zpět