Poutní kostel Nejsvětější Trojice

Poutní kostel Nejsvětější Trojice

Patrně nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí je poutní kostel Nejsvětější Trojice - necelé dva kilometry jižně od města. 

Jako každé léto, jsou oba Trhovosvinenské kostely po dobu prázdnin tj.
od 1.7. do 31.8. 2022 otevřený.

Kostel Nejsvětější Trojice je otevřen DENNĚ kromě pondělků
od 10:00 do 17:00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je otevřen od 3.7. do 31.8. DENNĚ kromě neděle
od 10:00 do 17:00

Patrně nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí je poutní kostel Nejsvětější Trojice - necelé dva kilometry jižně od města. Prokazatelně již v 16. století stála v těchto místech kaple,  k níž směřovaly kroky desítek poutníků. Z prostředků shromážděných dobrovolnými sbírkami byl v letech 1708-1710 postaven dnešní barokní kostel, u něhož však není znám autor projektu. Dispozice je založena na centrálním půdorysu a přizpůsobena svatotrojičnímu zasvěcení - stavba má tři oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková okna a obklopuje ji šestiboký ambit se třemi věžicemi. Cennou barokní nástropní fresku Nejsvětější Trojice vytvořil roku 1709 českobudějovický malíř Bonanella. V sousedství poutního kostela se dodnes nachází budova někdejších nevelkých lázní, které až do sklonku 19. století provozovala svinenská obec. Pozoruhodná trojboká kaple skrývá pramen vody, jíž bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům.

Přístupnost

Jako každé léto, jsou oba Trhovosvinenské kostely po dobu prázdnin tj.
od 1.7. do 31.8. 2022 otevřený.

Kostel Nejsvětější Trojice je otevřen DENNĚ kromě pondělků
od 10:00 do 17:00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je otevřen od 3.7. do 31.8. DENNĚ kromě neděle
od 10:00 do 17:00

Jak se tam dostanete

Autem, autobusem, na kole, pěšky

Doporučená délka návštěvy

Půl dne