ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ - LESNÍ STEZKA

ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ - LESNÍ STEZKA

Stezka zábavnou formou informuje o fauně a floře a interaktivními a naučnými prvky vtahuje do dění v lese, na louce i u vody.

Stezka zábavnou formou informuje o fauně a floře a interaktivními a naučnými prvky vtahuje do dění v lese, na louce i u vody. Konkrétně v tomto projektu byly instalovány 2 ks vzdělávacích panelů - Zvířecí stopy, Pexeso s přírodními motivy a jeden Fotopanel s přírodními motivy. Každý z nich je tvořen dřevěnou hranolovou konstrukcí se stříškou, desky i cedulky (pexeso) s obrázky jsou na dřevěných podkladech.

Mimo toto je v prostoru realizován dětský posed o čtvercovém půdorysu, se dvěma nadzemními patry o celkové výšce střechy 3,5m s žebříkem a bočním plným nájezdem délky 6 m, opatřeným stejně jako posed zábradlím. Zázemí skýtá kryté sezení se stolem a lavicemi.

Není to však poslední aktivita, jak dodává starostka obce: „Prostor nám nabízí další vhodná doplnění, jako např. dovybavení dalšími vzdělávacími i zábavnými prvky, instalování lávky přes odvodňovací příkop, vybudování bezpečného ohniště atd. Navíc bude z centra obce stezka vyznačena a na jejím využití budeme pracovat jak se zastupiteli a obyvateli obce, tak i s MAS Pomalší a destinačním spolkem Novohradsko-Doudlebsko.“

 

 

Projekt byl finančně podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

Opatření: 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj), Podopatření: 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, Článek: 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech g) Stezky,  

Žádost o dotaci byla podána přes MAS Pomalší na jaře 2022 a ukončena v průběhu října téhož roku. 

Jak se tam dostanete

Autem, autobusem, na kole

Doporučená délka návštěvy

2-3 Hodiny