Borkovická blata

Borkovická blata

Naučná stezka Borkovických blat vede mokřinami, které si Jan Svěrák vybral jako sídlo Báby z Mokřin v podání Jiřího Lábuse v pohádce Tři bratři. Celá trasa měří asi šest kilometrů a částečně vede na povalových chodnících. Najdete tu 12 informačních tabulí.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete místního parkoviště.

Doporučená délka návštěvy

2 hodiny.

Doplňující informace

Přibližují zajímavou místní faunu a flóru, poučí o těžbě a využití rašeliny a v neposlední řadě vypráví o blatské lidové kultuře.  

Blatská příroda se vyvíjela v atypických podmínkách, na zamokřených lokalitách, močálech a bahniskách. Dařilo se zde jen různým vlhkomilným rostlinám, mechům, rákosu, sítninám, ostřicím apod. Jejich zbytky se nemohly v půdách chudých kyslíkem rychle rozkládat a mineralizovat, proto rašeliněly. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10 000 lety. Mocnost rašeliny dosahovala hloubky 4 - 8 m.

Přírodovědná naučná stezka Borkovická Blata byla vybudována v letech 1979 - 1980 za vydatné pomoci žáků Střední zemědělské školy v Táboře. Procházkou po této stezce (délka 5,5 km, cca 2 hodiny) se seznámíte s krásnou a ojedinělou blatskou přírodou, její florou a faunou, a také se něco dozvíte o těžbě rašeliny a o rekultivaci této oblasti.

Blata jsou krásná v každém ročním období. Jarní pohled vrcholí v poslední květnové dekádě. Bělostné okolíky rojovníku prozáří Blata a jeho omamná vůně proniká do okolí. V červnu nás zaujmou něžné kvítky klikvy a na tůňkách vystupují zlatisté kvítky bublinatek. Podzim změní barevnost krajiny. Na polštářích mechu jsou roztroušeny červené korálky - bobule klikev.