Geologická expozice pod Klokoty

Geologická expozice pod Klokoty

Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou součástí neživé přírody našeho okolí.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete nedalekého parkoviště.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina.

Doplňující informace

Expozice je koncipována tak, že návštěvníkům představuje exponáty hornin regionu Jihozápad s jednotlivými popisy ke každému vystavenému exempláři, s geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru. V zájmu prezentace struktury vybraných vzorků byly provedeny maloplošné výbrusy.