CHKO Blanský les

CHKO Blanský les

CHKO Blanský les se nachází v šumavském podhůří a je ideálním místem pro klidnou rodinnou dovolenou stranou všech shonů.

Přístupnost

Celoročně

Vstupné

Zdarma

Doporučená délka návštěvy

3 hodiny

Doplňující informace

Proč je CHKO Blanský les tak jedinečná? Jde především o zachovalou faunu a flóru, která je doplněna řadou historických památek a lidové architektury. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva, ale zajímavá je i flóra a vegetace vápencových lučních ostrůvků. V CHKO bylo dosud zjištěno asi 900 druhů cévnatých rostlin a najchází se tady 15 přírodních rezervací.

Kromě přírodních krás může CHKO Blanský les nabídnout i historické památky. K nejvýznamnějším patří keltské oppidum u Třísova, klášter Zlatá Koruna, zřícenina gotického hradu Dívčí Kámen, vesnická památková zóna Holašovice. Nejnižší nadmořská výška činí 420 m (kaňon Vltavy), nejvyšší pak 1084 m (vrchol hory Kleť).

Trasy naučných stezek a jejich detailní popis najdete na http://blanskyles.ochranaprirody.cz/informace/naucne-stezky-v-blanskem-lese/.