Přidat do programu

Zámecké barokní divadlo

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově stojí na V. nádvoří zámku Český Krumlov za hradním příkopem v blízkosti západního zámeckého křídla, se kterým je spojeno tzv. Plášťovým mostem s krytou spojovací chodbou vedoucí z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla.

První nepřímé zprávy o počátcích divadelní kultury na zámku v Českém Krumlově pocházejí z konce 15. století. Ke skutečnému rozkvětu divadelního života pak došlo za vlády Viléma a Petra Voka z Rožmberka v 2. polovině 16. století. V roce 1675 nechal kníže Jan Kristián I. z Eggenberku vybudovat divadelní scénu v tzv. Jelením sále krumlovského zámku, avšak již v letech 1680 - 1682 dal postavit novou samostatnou divadelní budovu na V. nádvoří, tedy v místech, kde stojí dodnes zachované divadlo. V letech 1765 - 1766 byla Josefem Adamem ze Schwarzenberku tato budova upravena, vybavena novým zařízením a dekoracemi. Unikátní techniku na výměnu kulis a ostatních dekorací zhotovil vídeňský tesař Lorenz Makh, nástěnné malby, dekorace stropu, opona a kulisy byly vytvořeny rovněž vídeňskými malíři - Hans Wetschel a Leo Märkl.

Zpět