Přidat do programu

Hrad Rožmberk

Prohlídková trasa hradu Rožmberk Vás zavede nejen do doby posledních Rožmberků, ale představuje rovněž slavný rod Buquoyů, v jejichž držení se hrad nacházel od r. 1620 do konce 2. světové války.

Hrad Rožmberk pochází z poloviny 13. století a patří k nejstarším hradům Vítkovců, předchůdcům slavného rodu Rožmberků. Hrad je komplexem původně dvou rožmberských hradů: tzv. Dolního hradu a Horního hradu. Pohnuté události z počátku třicetileté války měly za následek, že se hrad r. 1620 ocitl v rukou rodu Buquoyů, jimž patřil až do r. 1945. Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814 - 1883) v duchu romantického cítění 19. století přebudoval Rožmberk na rodové muzeum. 

Současná podoba hradu je výsledkem přestavby v duchu romantické gotiky. Tomu také odpovídá i úprava interiérů. Pro uvedené období je typická vstupní hala s bohatě zdobeným schodištěm, tzv. Křižácká galerie s portréty vůdců křížových výprav a také zbrojnice se sbírkou zbraní, zbrojí atp. z různých historických období. Předcházející vývojovou etapu zase reprezentuje malířská výzdoba tzv. Rytířského sálu, jež pochází z poč. 17. století. Součástí hradu je i sbírka obrazů se jmény slavných autorů jako K. Škréty či J. Kupeckého, ale i portréty významných osobností včetně Perchty z Rožmberka - Bílé paní, která se zde podle pověsti zjevuje. Možné je rovněž avítat do Anglické věže, jež nabízí nádherný výhled na areál hradu a okolní romantickou krajinu, a také do Katovny, kde probíhají ukázky tortury. Hrad je veřejnosti přístupný celoročně.

Zpět