Přírodní rezervace Hadí vrch

Přírodní rezervace Hadí vrch

Tato oblast byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1988, zaujímá rozlohu 13,36 ha a je v nadmořské výšce 607-646 m. Přírodní rezervace je jediným místem u nás, kde se vyskytuje motýl pernatuška vřesovištní.

Přístupnost

V posledních letech je přístup veřejnosti majitelem zakázán. Přístup do oblasti je zamezen zamčenou branou.

Doplňující informace

 Přírodní rezervaci Hadí vrch najdeme v prostoru ohraničeném silnicí spojující Novou Bystřici se Starým Městem pod Landštejnem a státní hranicí ČR s Rakouskem. Přírodní rezervace Hadí vrch chrání balvanitý hřbet a stráně vrcholku Výhon (647 m n. m.). Jedná se o bývalé pastviny s vřesovišti a rozsáhlými porosty jalovce obecného. Kolem vrcholu jsou žulové mrazové sruby a pod nimi kamenné moře. V oblasti rezervace se daří růstu mechů a lišejníků.