Přírodní rezervace Fabián

Přírodní rezervace Fabián

Přírodní rezervace Fabián je významná dokonce na evropské úrovni. Díky poloze v příhraničním pásmu byla celá oblast ponechána svému přirozenému vývoji a také v současné době je v bezzásahovém režimu.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Zaparkovat můžete v blízkých obcích nebo využít hromadné dopravy a zbytek trasy dojít pěšky.

Doporučená délka návštěvy

3 hodiny.

Doplňující informace

Fabián je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita v oblasti Jindřichohradecka, jihovýchodním směrem od obce Příbraz a jihozápadně od obce Lásenice v okrese Jindřichův Hradec. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Rezervace byla vyhlášena v roce 1974 a její rozloha činí 22 ha. Důvodem ochrany je snaha o zachování smíšeného lesa podhorských dubových a acidofilních bučin rostoucích na skalnatých stráních kopců Homolka a Fabián a na ně navázaných společenstev rostlin a živočichů. Celou rezervací se táhne hřbet Homolka s vrcholy Homolka a Fabián. Na jejich skalnatých stráních rostou bukové a dubové lesy. Žije zde vzácná houba helmovka nebo dřevokazný korálovec bukový. Hnízdí zde například výr velký, kulíšek nejmenší a kriticky ohrožený orel mořský.

Do rezervace nevede žádná turistická značka. Nejblíže vede modrá turistická značka ze Staňkova nebo zelená z Lásenice.