Přidat do programu

Vodní pila Peníkov

Vznik pily a Doubkova mlýna v Peníkově není přesně znám, uvádí se až letopočet 1865, do kterého je datováno současné vnitřní vybavení pily.

Voda rybníka poháněla pilu a mlýn pravidelně až do doby po druhé světové válce. 50. léta přinesla konec provozu obou objektů. Mlýn se zastavil úplně, pila byla využívána příležitostně až do začátku 70. let.

Poté došlo vlivem zanedbání údržby ke zničení vodních kol a k průsakům rybníka do podpilí. Pronikající voda způsobila zborcení kamenných zdí nesoucích celodřevěné vrchní patro stavby.

Nemovitá kulturní památka (1963) v majetku obce Český Rudolec, avšak podstatného zájmu a následné opravy se pila dočkala až v letech 2001 až 2005. Rekonstrukci pily zajišťovalo občanské sdružení Zkrášlovací spolek Rudolecko a jeho přátelé s pomocí sponzorů.

Pilnice se tak vrátila nejen do svého historického vzhledu, ale i provozuschopného stavu, který odpovídá pravděpodobné přestavbě pilnice krátce před první světovou válkou.

Zdrojem vody pro pohon pilnice je rybník, pod jehož hrází je pila. Voda proudí vstupní částí náhonu a plní nátokovou skříň. Průtok přes kolo se ovládá pomocí táhla a ramene z pilnice.

Hlavním strojem je svislá rámová pila celodřevěné konstrukce. Výřezy se z cesty na hrázi rybníka nakulují vraty ve stěně budovy na vozík rámové pily. Na vozíku se výřez upevní a i s vozíkem prochází rámem pily. Jediný list pily odřízne jeden kus řeziva. Po dokončení řezu se vozík ručně nebo samočinně navrací do výchozí polohy. Kus řeziva se odebere, výřez uvolní, bočně posune o tloušťku následného kusu řeziva, znovu upne a v řezání lze pokračovat. Řezivo je ručně vynášeno vstupními vraty ven a připravováno na odvoz.

Od roku 2011 má v pronájmu pilu Slavonická renesanční, o.p.s., která na ní zajišťuje pravidelné prohlídky a ve spolupráci s obcí Český Rudolec i její údržbu. 

Zpět