Vodní pila Peníkov

Vodní pila Peníkov

Pro svou ojedinělou úplnost, původnost i zachovalost vybavení je pila prohlášena nemovitou kulturní památkou. Vznik pily a Doubkova mlýna v Peníkově není přesně znám, uvádí se až letopočet 1865, do kterého je datováno současné vnitřní vybavení pily.

Přístupnost

Květen až říjen, dle aktuální otevírací doby

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Auto můžete nechat na křižovatce v centru Peníkova a zbytek dojít pěšky, nebo můžete využít hromadné dopravy (více na www.idos.cz)

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Voda rybníka poháněla pilu a mlýn pravidelně až do doby po druhé světové válce. 50. léta přinesla konec provozu obou objektů. Mlýn se zastavil úplně, pila byla využívána příležitostně až do začátku 70. let. Poté došlo vlivem zanedbání údržby ke zničení vodních kol a k průsakům rybníka do podpilí. Pronikající voda způsobila zborcení kamenných zdí nesoucích celodřevěné vrchní patro stavby.

Zdrojem vody pro pohon pilnice je rybník, pod jehož hrází je pila. Voda proudí vstupní částí náhonu a plní nátokovou skříň. Průtok přes kolo se ovládá pomocí táhla a ramene z pilnice.

Od roku 2011 má v pronájmu pilu Slavonická renesanční, o.p.s., která na ní zajišťuje pravidelné prohlídky a ve spolupráci s obcí Český Rudolec i její údržbu.