Přidat do programu

Poutní areál a pašijová cesta Římov

V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.

V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

 

- Loučení

- Poslední večeře

- Stádní brána

- Zastavení U pusté vsi

- Zastavení U smutné duše

- Zastavení na hoře Olivetské

- Kaplička U Jidáše

- Osmé zastavení křížové cesty

- Zastavení U chromého žida

- Zastavení U Cedronu

- Zastavení Vodní brána

- Kaplička jedenáctého zastavení

- Kaplička U Anáše

- Zastavení U Kaifáše

- Kaplička Malý Pilát

- Zastavení U Herodesa

- Kaple Velký Pilát

- Kaplička sedmnáctého zastavení

- Devatenácté zastavení křížové cesty

- Kaplička se sv. Veronikou

- Popravní brána

- Zastavení U Šimona

- Kalvárie

- Předposlední zastavení se sochou Piety

- Boží hrob

Zpět